Investice do tepelného čerpadla: Jaké jsou přednosti tepelných čerpadel?

V případě, že bydlíte v rodinném domě, máte možnost být do značné míry nezávislí na centrálních dodávkách energií, protože se dají využívat různé alternativy. Jednou z nich je instalace tepelného čerpadla. Jaké toto řešení přináší pozitiva?

Princip tepelného čerpadla

Pro laiky, kteří o tomto druhu zařízení nemají ani ponětí, je asi nejjednodušší srovnání s principem chladničky. U ní se teplo odebírá a odvádí zvnitřku, takže je pak v chladničce nižší teplota nežli v okolním prostředí. Tepelné čerpadlo oproti tomu funguje tak, že odebírá energii z vnějšího prostředí a přeměňuje ji na teplo, jež se pak dá využít k vytápění objektu, případně také k ohřevu vody.

Druhy čerpadel

Jakmile se rozhodnete pro investici do tepelného čerpadla, je zapotřebí zvolit vhodný model. Existují tři základní varianty. První představují tepelná čerpadla vzduch-voda, kdy se energie pro vytápění a ohřev získává z okolního vnějšího vzduchu. Toto řešení je nejčastější z důvodu minimálních nároků na montáž a relativně nízké pořizovací ceny.

Druhým typem jsou tepelná čerpadla voda-voda, kdy si zařízení berou energii z vodního zdroje. Poslední druh pak představují tepelná čerpadla země-voda, kdy se teplo získává z podzemního vrtu, případně z půdy na vašem pozemku. Jde o technicky nejnáročnější variantu.

Hlavní výhody

Tepelná čerpadla nejsou sice levnými systémy, ale mají poměrně rychlou návratnost, protože díky nim nemusíte odebírat tak velké množství elektřiny z centrální sítě. Ročně se dá u rodinného domu běžných parametrů ušetřit až kolem 20.000 Kč. Navíc lze využít také státní dotace na tepelná čerpadla, takže vás jejich pořízení vyjde o poznání levněji, návratnost investice je pak logicky rychlejší.

Tepelná čerpadla jsou vhodná ve chvíli, kdy přemýšlíte o stavu životního prostředí. Jde o ekologické systémy, jež pracují s obnovitelnými zdroji, nezatěžují planetu. Čím více tepelných čerpadel lidé provozují, tím se snižuje výroba elektřiny, což produkuje méně emisí, které se vypouštějí do ovzduší.