Péče o obecní zeleň je v zájmu každého obyvatele. Jak poznáte, že vaše zastupitelstvo dělá svou práci správně?

Správné pochopení a realizace principů péče o obecní zeleň, ať už se jedná o stromy podél příjezdových cest, sady, parky či obecní lesy je základním kamenem dobré politiky ekologického rozvoje obcí i malých měst. I když se podíváte na několik málo stromů u rybníka, které obvykle nejsou předmětem soustředěné péče, přesto můžete výrazně upravit dojem, kterým působí celý břeh, pokud jsou tyto stromy zdravé a vyskytují se na udržovaném trávníku. V takovém případě platí jednoduchá úvaha, a sice, že vzdálenost mezi zarostlým, divokým břehem a veřejnou pláží, které poslouží jako místo setkávání a společenského rozvoje, je pár dnů práce zkušených arboristů a zahradníků. Podobné analogie, kterých byste ve vašem městě či vesnici dokázali najít desítky, pak slouží jako indikátory dobré práce s obecní zelení a rozumných kroků vašeho zastupitelstva.

Zima jako období radikálních zásahů. Je to ale správně?

Obvyklá praxe při prořezávání vrostlých stromů, zejména pak při radikálním zásahu do korun, bývají právě intenzivní zásahy do celého větvoví,a to v takovém rozsahu, aby bylo možné strom tvarovat, omlazovat a optimalizovat jeho schopnost plodit. Toto pravidlo, nebo spíše zásada, ovšem není beze zbytku aplikovatelné při práci s městskou zelení. Jak k tomuto dodává Petr Ledvina, majitel eshopu pro arboristiku a výškové práce worksafety.cz: „Péče o obecní dřeviny a keře je záležitost dlouhodobá a v dobře navržené koncepci ekologie osídlení je rozdělena do celého roku“.

Je to podobné, jako péče o zahrady, kdy má každé období své práce, které prostě nelze ošidit, aniž by se to projevilo na celkovém výsledku. To samé platí i u prořezávání stromů, kdy je nutné pečlivě rozvažovat o každém stromu zvlášť, o jeho síle a možnostech úpravy jeho růstu. Největší chybou většiny zastupitelstev bývá snaha o jednorázové řešení problematického stavu stromu radikálními prořezy jednou ročně, což není dobré ani pro samotné stromy ani pro obyvatelstvo. Tento nešvar popisuje i Petr Ledvina:“ S tímto, se setkáváme poměrně často, přitom při první obhlídce stromů vysvětlujeme zadavatelům, že některé stromy stačí jenom drobně upravit, jiné je lepší prořezat až na jaře, kdy se lépe vzpamatují, jiné pouze vyvázat a tak podobně.“

Ideální průběh prací na zeleni

Bylo by hezké, kdybychom nyní v několika větách mohli popsat několik hlavních zásad, které by bylo možné aplikovat na je na každou obec či město v ČR a docílit tak výstavní městské zeleně. Nic takového ale bohužel není možné, a tak nastíníme alespoň pár základních bodů, které by dobře fungující ekologická koncepce rozvoje měla obsahovat. Předně zdůrazněme, že méně je někdy více, tedy rostliny obecně lépe snášejí častější drobné zásahy než radikální jednorázové prořezy, proto je vhodné rozdělit i prořez stromů a keřů do celého vegetačního období, a začít v zimě s těmi, které musí nejprve opadat (břízy, javory) a postupovat postupně ke stromům se zhoršenou schopností hojení (třešně, topoly), které bychom měli prořezávat nakonec, tedy na jaře.

Co se týče správy stromů a keřů, tak je vždy na prvním místě pamatovat na bezpečnost lidí i stromů, a nařizovat pravidelné výchovné řezy a odstraňování mrtvých větví tam, kde hrozí újma na zdraví či majetku způsobené pádem dřeva z výšky. Proto by stromy zejména na hřištích, v parcích a podél cest, měly být pravidelně prořezávány tak, aby se na nich neudržovaly suché a odumírající větve. Všechny stromy by také měly být pravidelně přihnojovány a dosypávány mulčovací kůrou, aby se zajistil jejich zdravý vývoj. Kácení stromů by mělo být vždy pouze nejnutnější variantou a při každém takovém procesu by měly být odstraněny také všechny pařezy a vysazeny stromy nové.

Pokud tyto základní postupy budou dodrženy, pak by dané osídlení, ať už jde o město či vesnici mělo splňovat parametry příjemného a ekologického bydlení. V případě, že to u vás funguje jinak, či máte pochybnosti o vhodném zacházení se zelení, kontaktuje příslušný odbor životního prostředí, či zkuste přesvědčit své zastupitelstvo, aby se zkusilo poradit s odborníky na arboristiku, jako jsou např. pavouci.cz, kteří mají mnohaleté a odbornou veřejností oceněné zkušenosti s prací na obecné zeleni. Uvidíte, že jen zvýšený zájem občanů a chuť změnit aktuálně nevyhovující stav často může  přimět samosprávu k lepšímu plánování údržby zeleně a vám výrazně zkvalitnit prostředí pro život.