Korporátní dluhopisy: Proč se vyplatí investice s Uniprospe.eu

Investice do dluhopisů se staly v posledních letech velmi oblíbeným způsobem zhodnocení peněz. Ve společnosti se často diskutuje především o státních dluhopisech, které jsou jištěny státem, ale mají poměrně malé zúročení. Proto stále více investorů upřednostňuje takzvané korporátní neboli firemní dluhopisy, které nabízejí výrazně vyšší úrok a mnohdy také návratnost za podstatně kratší dobu.

Dluhopisy jako způsob financování byznysu

Pokud si kladete otázku, proč firmy namísto vystavování dluhopisů a zajišťování financí od různých investorů raději nesáhnout po financování z banky, máme pro vás poměrně jednoduchou odpověď. Schvalování velkých firemních úvěrů je totiž opravdu složitý proces, během kterého banka zkoumá a vyhodnocuje rozsáhlou analýzou bonitu dlužníka, což je administrativně i časově náročné. Pro firmy je tedy mnohdy podstatně jednodušší a rychlejší sáhnout po možnosti zajištění potřebných financí pro vlastní rozvoj pomocí dluhopisů. Příkladem může být právě společnost Uniprospe působící v oblasti odpadového hospodářství, která se rozhodla zainvestovat své podnikání financemi od investorů a nabídla jim za to téměř 10 procent navíc – což je u státních dluhopisů zatím nereálné.

Vyšší riziko, ale také vyšší zisk

Nebudeme zastírat, že na státní dluhopisy je zatím právem pohlíženo jako na méně rizikové v porovnání s dluhopisy korporátními. Oproti tomu jsou ale méně výhodné, mají delší splatnost a nižší úrokovou sazbu. Pokud tedy stojíte o vyšší zhodnocení, určitě se vám korporátní dluhopisy vyplatí víc, pokud vyberete vhodného emitenta. Sázkou na jistotu může být i již zmíněná investice s Uniprospe.eu. Tato společnost se věnuje práci s odpady a jejím záměrem je likvidace ojetých pneumatik pyrolýzou se zpětným využitím recyklovaných látek. Prostředky získané z vydaných dluhopisů pak budou použity na dofinancování potřebné technologie, aby mohl být projekt uveden do provozu. Pro vás jakožto investora má velmi zajímavé podmínky: pevný úrok 9,5 % p.a. s výplatou každých 6 měsíců a splatnost vložené částky v horizontu jednoho roku. Za rok tak zhodnotíte každou vloženou tisícikorunu o 95 Kč.

I když není tento způsob investování stále dostatečný pro pokrytí inflace, řadí se mezi nejvýnosnější. Samozřejmě vyššího výnosu můžete dosáhnout při nákupu akcií, ovšem ty jsou velmi rizikové. U investic do dluhopisů máte nejen jasně daný termín, kdy své peníze dostanete zpět, ale přesně víte, kolik se vám vrátí.