Jímka od A do Z

Bezodtoká jímka je tradičním řešením likvidace odpadních vod z nemovitosti, kterou ale v současnosti nahrazují modernější alternativy. Jsou místa, kde vám jímka na odpadní vodu stále poslouží? A pokud ne, jak s odpadními vodami naložit? Článek publikován ve spolupráci se ZAKRA s.r.o.

Co je jímka 

S odpadní jímkou, lidově také žumpou, se dnes setkáte především u starších nemovitostí nebo u rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy. Bezodtoká nádrž z plastu nebo z betonu slouží k dočasnému shromažďování odpadních vod z domácnosti a její obsah je potřeba jednou za čas nechat odvézt fekálním vozem. Nejde přitom o lacinou záležitost – vývoz jímky vás může ročně vyjít na několik tisíc korun. 

Vývoz žumpy 

V odpadní jímce se splaškové vody pouze shromažďují, aniž by docházelo k jejich čištění, proto je nutné zajistit pravidelný vývoz jímky. Důvod je prostý – odpadní vody se musí likvidovat v souladu se zákony o životním prostředí. 

Vývoz žumpy je proces, při kterém fekální vůz odčerpá odpadní vody z jímky a odveze je do centrální čistírny odpadních vod, kde dojde k jejich přečištění.

Cena za vývoz žumpy

Cena vývozu žumpy se pohybuje v rozmezí 800–3 500,-. Otázkou ale je, jak často vyvážet jímku? Četnost jejího vývozu závisí především na spotřebě vody v domácnosti a na objemu samotné nádrže.  

Pro vaši lepší představu o nákladech spojených s vývozem jímky jsme vytvořili přehlednou tabulku. Předpokládejme, že se žumpa nachází u celoročně obývaného objektu a že jeden člověk spotřebuje průměrně 100 litrů vody denně.  

Pozor na to, že některé firmy si účtují také paušální poplatek, cenu za výjezd a samozřejmě ujeté kilometry.

Kam se jímka na odpadní vodu hodí?

Odpadní jímku lze doporučit k málo užívaným rekreačním objektům – třeba na malou chatičku se záchodem a umyvadlem, kterou občas obývají 2 lidé. 

Setkat se lze i s tím, že architekt zanese jímku do stavebního projektu jednoduše proto, že nemá autorizaci na vodní díla. Jestliže v obci není k dispozici obecní kanalizace, je žumpa samozřejmě nejjednodušším (ačkoliv ne nejlepším) řešením. 

Jak vybudovat jímku?

K vybudování žumpy do hloubky 3 m vám bohatě postačí ohlášení stavebnímu úřadu v místě bydliště. Pokud potřebujete jímku hlubší, je nutné zažádat o stavební povolení. Jelikož je jímka bezodtoká nádrž, nepotřebujete povolení k vypouštění odpadních vod. 

Při umísťování jímky myslete na to, že by měla být vzdálená minimálně 5–12 metrů od domovní studny v závislosti na propustnosti prostředí a že se k ní musí dát zajet fekálním vozem. 

Nový zákon o žumpách 

Novela vodního zákona vzejde v platnost v lednu 2021

Od ledna 2021 vzejde v platnost novela vodního zákona, která se dotýká majitelů odpadních jímek. Jak se mění vaše povinnosti?

Od nového roku budete povinni prokázat, že jste si odpadní vody z jímky nechali vyvézt odbornou společností a navíc, že objem šedých vod odpovídal spotřebě vody v domácnosti. 

Dodržování zákona bude kontrolovat místně příslušný vodoprávní úřad, který má právo vyžádat si doklady o vývozu žumpy až 2 roky zpětně. Zákon umožňuje úředníkům vodoprávního úřadu vstoupit na pozemek, zkontrolovat žumpu a vyžádat si doklady. Nebudete-li schopni předložit doklady o vyvážení žumpy, hrozí vám pokuta až do výše 100 000,-.

Ačkoliv doklad o vývozu jímky není nic nového pod sluncem, až dosud stát dostatečně nekontroloval, jakým způsobem majitelé jímek s odpadními vodami nakládají. Kontroly prováděla Česká inspekce životního prostředí pouze namátkové, většinou na podněty. Běžně se tak stávalo, že splašky končily místo v čističce odpadních vod na poli. 

Výhody a nevýhody jímky

Mezi nesporné výhody jímky na odpadní vodu patří relativně nízká pořizovací cena (samotná nádrž vám může vyjít na pouhých 8 000,-). Navíc si nepotřebujete zařizovat povolení k vypouštění odpadních vod ani jejich rozbor.

Největší nevýhodu představují vysoké provozní náklady, kvůli kterým nelze jímku doporučit k trvale obydleným nemovitostem.

Septik, nebo jímka?

Pokud jste došli k závěru, že jímku na svém pozemku nechcete, máme pro vás alternativní řešení. Tříkomorový septik odpadní vody nejen shromažďuje, ale také částečně čistí. Jestliže je navíc vybavený filtrem, přečištěnou vodu můžete využít například k zálivce zahrady. 

Jelikož je septik tzv. vodní dílo, je nutné si před stavbou opatřit projekt septiku, na jehož základě získáte jak stavební povolení, tak povolení k nakládání s vodami. Zároveň je nutné mít i povolení k vypouštění odpadních vod.

Shrnutí

Řešíte, jak nakládat s odpadními vodami u objektu, který nelze napojit na obecní kanalizaci? Jestliže se jedná o zcela minimálně obývanou nemovitost, pořízení jímky se vám může finančně vyplatit. Pokud se ale jedná o relativně často využívanou chatu, chalupu nebo dokonce rodinný dům, raději využijte některou z moderních alternativ – buď tříkomorový septik, nebo domovní čističku odpadních vod.