Sanační omítky

Nejsou trvalým, ale pouze dočasným řešením, jelikož samy o sobě nedokážou zdivo zbavit vlhkosti. Stejně jako běžné omítky jsou namíchány v pytlích, ale rozlišujeme jednovrstvé a dvouvrstvé systémy. Jednovrstvé se nanášejí výhradně na zdivo, které je relativně homogenní. Zpravidla se skládají z tzv. podhozu a vrstvy sanační omítky o minimální tloušťce 20 mm.

Dvouvrstvé sanační omítky se používají na značně poškozené zdivo, které má vyšší stupeň zasolení. Rovněž se skládají z podhozu, z porézní podkladní omítky pro jímání solí a vlastní sanační omítky. Podkladní omítka by měla mít tloušťku 10 mm. Po zdrsnění se na ni nanáší vrstva sanační omítky v tloušťce 15 mm. Celková tloušťka obou vrstev je tedy 20-25 mm.

Příprava zdiva

Sanační omítky nanášíme pouze na zdivo zatížené solemi a vlhkostí. Ostatní plochy omítáme tradičními omítkami, nebo můžeme ponechat původní omítku, pokud je ještě soudržná. Musíme však povrch sjednotit např. sanačním štukem.

crack-353218_960_720

U fasád platí, že vodoodpudivost povrchové úpravy musí mít minimálně stejné hodnoty jako sanační omítka. Vhodné jsou silikátové nebo vápenné minerální barvy, nevhodné jsou parotěsné disperzní nátěry.

Účinnost sanační omítky

Pomohou pouze tehdy, pokud je zdivo namáháno kapilární nebo hygroskopiskou vlhkostí při nízkém stupni zavlhčení zdiva. Pokud voda prosakuje nebo je vlhkost způsobena kondenzací ze vzduchu, bude účinek mizivý. Dojde totiž rychle k zaplnění pórů omítky vodou a k propojení podkladu s povrchem. Omítka tak ztrácí svou funkci.

Sanační systém nemůže odolat prosakování vlhkosti z rubu zdiva nebo silnému vzlínání vlhkosti. V takových případech je nutné doplnit svislé a vodorovné izolace. Podobné problémy nastávají, pokud je omítka ve styku s terénem. To lze řešit například podříznutím zdiva.

Zasolení omítky sanační omítka neodstraní, ale pouze odsune. Vhodným řešením je tzv. odsolovací omítka složená z trochy vápna a hlinitého písku nebo hlíny, kterou nahodíme na zeď a několik týdnů kropíme. Až omítka do sebe natáhne sůl, osekáme ji, celý postup opakujeme a teprve poté omítáme finální vápennou omítkou.