Kvalitní vodoměr vám pomůže ušetřit

Celý rok na vodu platíte zálohy, i tak se vždy po roce strachujete a nevíte, zda budete doplácet, nebo vás naopak potká ta lepší varianta a nějaké peníze se vrátí. Možná vám to tak nepřijde, nebo jste nad tím spíše nikdy nepřemýšleli, ale i správně zvolený vodoměr se může podílet na tom, na jaké straně vah se při placení ocitnete.

Jak vybírat vodoměry?

Dříve než si však objednáte výměnu vodoměru, je důležité, abyste věděli, k čemu vlastně slouží a co od něj čekáme. Jak vybírat vodoměry? Každého určitě nejvíce zajímá přesnost měření. Ta je vyznačena na ciferníku každého vodoměru. Vždy byste tu měli najít dvě hodnoty a to, jak přesně měří ve svislé poloze, což je označeno písmenem V. Velkým H je pak znázorněno, s jakou přesností měří ve vodorovném stavu. Tato informace je vždy doplněna lomítkem a příslušnou třídou přesnosti. Ty jsou tři a značí se písmeny A, B a C, přičemž A je nejméně přesná a C je naopak ta nejspolehlivější. V praxi to vypadá tedy tak, že na vodoměru najdete například označení H/B a V/A. To znamená, že čím lepší třída, tím vyšší přesnost.

Svisle, nebo vodorovně?

Do nedávna sice hrálo roli, jestli máte vodoměr nainstalovaný ve svislé (vertikální), nebo vodorovné (horizontální) poloze, to se však díky technologiím již změnilo. Dříve platilo, že vodoměry v té vertikální byly méně přesné než ty ve vodorovné. To bylo způsobeno především tím, že všechny starší vodoměry obsahovaly lopatkové kolo a v závislosti na poloze vodoměru se mění i tření uložení kola. U těch vertikálně umístěných docházelo k vyššímu tření, a tím pádem k nižší přesnosti. Na trhu jsou však v dnešní době již takzvané SMART vodoměry, které měří v obou polohách stejně a jejich přesnost odpovídá až třídě C. Instalaci vodoměrů tak nově již nic neovlivňuje a je jen na vás a vašich možnostech, jak jej umístíte.